ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება

ა(ა)იპ რუსთავის საბავშვო ბაგა ბაღების გაერთიანება

გაცნობებთ:

სასწავლო პროცესი იწყება 2016 წლის 19 სექტემბერს..

ბაღებში ჩარიცხული ბავშვების წარმომადგენლებმა წარმოადგინეთ შემდეგი საბუთები ფილიალებში 26 სექტემბრამდე:

1. ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი.

2. ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაციის შესახებ გაცემული იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (იუსტიციის სახლის) ან ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ.

3. ჯანმრთელობის ცნობა.

4. 2 ფოტო სურათი (3X4).

ვისი დოკუმენტაციაც არ იქნება სრულყოფილი და არ მოხდება ბავშვის იდენტიფიცირება სწორად, ავტომატურად გაირიცხება ფილიალიდან.


ბაგა ბაღების გაერთიანების ცხელი ხაზი:

(0341) 241130

(0341) 220076

......................................................................................................................

ვინც ვერ მოხვდა საბავშვო ბაღში და ბაღის გრაფაში უწერია „რეზერვი“, ის გადადის სარეზერვო სიაში თავისი რიგითი ნომრით და ვაკანსიების გაჩენის შემთხვევაში, დაკმაყოფილდებიან რიგითი ნომრის მიხედვით.


საიტზე დაიდო პირველადი სარეზერვო სიები, ბაღებში ჩარიცხვის მომლოდინეთა რიგის მიხედვით: