ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება


ა(ა)იპ რუსთავის საბავშვო ბაგა ბაღების გაერთიანება

2024-2025 სასწავლო წლისათვის ქ. რუსთავის საბავშვო ბაგა - ბაღებში ბავშვთა რეგისტრაციის მსურველთა საყურადღებოდ!


2024-2025 სასწავლო წლისათვის, ფილიალებში აღსაზრდელთა მისაღებად ელექტრონული რეგისტრაცია დასრულდა.


საიტზე დაიდო ფილიალებში ჩარიცხული აღსაზრდელების სიები, ჩარიცხული აღსაზრდელის გადამოწმება შესაძლებელია პირადი ნომრით.


დარეგისტრირებულ აღსაზრდელის მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა, არაუგვიანეს 2024 წლის 07 ივლისს, შესაბამის ფილიალში წარადგინოს ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტაცია.

ფილიალში ჩარიცხვისთვის სავალდებულოა შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. ბავშვის დაბადების მოწმობა (ასლი)

2. ორი ფოტოსურათი (3x4)

3. ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაციის შესახებ, გაცემული იუსტიციის სამინისტროს სსიპ "სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს" ან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. (საინფორმაციო ბარათი).

4. ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა N100).


რეგისტრაციის მესამე ეტაპი განხორციელდება 2024 წლის 03 სექტემბერს (იგივე წესის დაცვით როგორც მეორე ეტაპი).


ყურადღება!

2022 წლის 1 ოქტომბრიდან 1 დეკემბრამდე დაბადებულ ბავშვებს, ბაგა-ბაღების გაერთიანება მიიღებს განცხადების საფუძველზე, იმ დღიდანვე, რომელ დღესაც შეუსრულდება 2 წელი. (განცხადებით უნდა მიმართოს მუნიციპალურ სერვისცენტრს, მის; მეგობრობის 20-ბ)


მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, რეგისტრაციაში მონაწილეობას არ მიიღებს N11, 23, 25, 31 ფილიალი.


გისურვებთ წარმატებას


ბაგა ბაღების გაერთიანების ცხელი ხაზი:

(0341) 241130

(0341) 220076

......................................................................................................................