ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება


ა(ა)იპ რუსთავის საბავშვო ბაგა ბაღების გაერთიანება

2023-2024 სასწავლო წლისათვის ქ. რუსთავის საბავშვო ბაგა - ბაღებში ბავშვთა რეგისტრაციის მსურველთა საყურადღებოდ!


2022-2023 სასწავლო წლისათვის, ფილიალებში აღსაზრდელთა მისაღებად ელექტრონული რეგისტრაცია დასრულდა.


საიტზე დაიდო ფილიალებში ჩარიცხული აღსაზრდელების სიები, ჩარიცხული აღსაზრდელის გადამოწმება შესაძლებელია პირადი ნომრით.


დარეგისტრირებულ აღსაზრდელის მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა, არაუგვიანეს 2023 წლის 13 ივლისს, შესაბამის ფილიალში წარადგინოს ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტაცია.

ფილიალში ჩარიცხვისთვის სავალდებულოა შემდეგი დოკუმენტაცია:

1.ბავშვის დაბადების მოწმობა (ასლი)

2. ორი ფოტოსურათი (3x4)

3. ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაციის შესახებ, გაცემული იუსტიციის სამინისტროს სსიპ "სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს" ან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. (საინფორმაციო ბარათი)

4. ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა N100).

აღსაზრდელის ჩარიცხვა ფილიალში მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სრულად იქნება წარმოდგენილი ჩამოთვლილი დოკუმენტები.


ყურადღება!

2021 წლის 1 ოქტომრიდან 1 ნოემბრამდე დაბადებულ ბავშვებს, ბაგა-ბაღების გაერთიანება მიიღეებს განცხადების საფუძველზე, იმ დღიდანვე, რომელ დღესაც შეუსრულდება 2 წელი.


მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, რეგისტრაციაში მონაწილეობას არ მიიღებს N1, 11, 25 ფილიალი.


გისურვებთ წარმატებას


ქალაქ რუსთავის მერიის ცხელი ხაზი:

1300

......................................................................................................................