ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება


ა(ა)იპ რუსთავის საბავშვო ბაგა ბაღების გაერთიანება

გაცნობებთ:

2021-2022 სასწავლო წლისათვის, ფილიალებში აღსაზრდელთა მისაღებად ელექტრონული რეგისტრაცია დასრულდა.


საიტზე დაიდო ფილიალებში ჩარიცხული აღსაზრდელების სიები, ჩარიცხული აღსაზრდელის გადამოწმება შესაძლებელია პირადი ნომრით.


ბაგა ბაღების გაერთიანების ცხელი ხაზი:

(0341) 241130

(0341) 220076

......................................................................................................................

ჩარიცხული ბავშვების წარმომადგენლებმა წარმოადგინეთ შემდეგი საბუთები ფილიალებში 21 ივნისიდან 9 ივლისის ჩათვლით:

1. ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი.

2. ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაციის შესახებ გაცემული იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (იუსტიციის სახლის) ან ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ.

3. ჯანმრთელობის ცნობა.

4. 2 ფოტო სურათი (3X4).

ვისი დოკუმენტაციაც არ იქნება სრულყოფილი და არ მოხდება ბავშვის იდენტიფიცირება სწორად, ავტომატურად გაირიცხება ფილიალიდან.


ნომერ 41 ფილიალში ჩასარიცხად ელექტრონულ რეგისტრაციაში მონაწილეობას იღებენ მხოლოდ ჭყონდიდელის დასახლებაში რეგისტრირებული აღსაზრდელები.